Zajęcia

W statucie Stowarzyszenia „Otwórzmy Świat” mamy zapisanych wiele planów i działań długofalowych, które pragniemy realizować w codziennej pracy na rzecz naszych podopiecznych i ich rodzin. Od początku istnienia Stowarzyszenia zabiegamy o uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej młodzieży i dorosłych z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi powyżej 18 roku życia. Przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Starachowicach zrealizowaliśmy zadania w ramach projektu pn. „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin”. 
     

                    "Macierzyństwo to przygotowanie dziecka do niezależności.  
                      Nieważne, czy rzecz polega na tym,
                      by dziecko zrobiło doktorat,                                                                                       czy żeby sobie samo zrobiło herbatę i potrafiło założyć skarpetki..."

                                                                                 Matka autystycznego dziecka

Struktura zajęć :
  • Terapia
  • Edukacja
  • Samodzielność
  • Praca
  • Pasje
  • Zabawa
  • Integracja
Rok 2017
Zajęcia z Integracji Sensorycznej
Zajęcia rehabilitacyjne 
Muzykoterapia
Hydroterapia

Zrealizowane projekty
Zadanie z Urzędu Miasta:
Wspieranie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób niepelnosprawnych.


Zadanie z Powiatu Starachowickiego:
Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.


Rok 2016
Zajęcia z Integracji Sensorycznej
Zajęcia rehabilitacyjne 
Hydroterapia

Zrealizowane projekty
Zadanie z Urzędu Miasta:
Wspieranie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób niepelnosprawnych.

Zadanie z Powiatu Starachowickiego:
Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.


Rok 2015
Zajęcia rehabilitacyjne 
Hydroterapia

Zrealizowane projekty
Zadanie z Urzędu Miasta:
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Działalność na rzecz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zadanie z Powiatu Starachowickiego:
Poprawa jakości życia osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi.


Rok 2013
Zajęcia rehabilitacyjne 
Choreoterapia
Hydroterapia

Rok 2012

Rehabilitacja ruchowa
Choreoterapia
Hydroterapia

Rok 2011

Rehabilitacja ruchowa
Choreoterapia
Hydroterapia

Rok 2010
Zajęcia logopedyczne

Hipoterapia na świeżym powietrzu 
Hydroterapia